Rulează videoul

Relația dintre identitate și comportament: studiu longitudinal și intervenție online

Relația dintre identitate și comportament: studiu longitudinal și intervenție online

Finanțarea

Acest proiect este susținut de un grant acordat Oanei Negru-Subțirică de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, CNCS / CCCDI – UEFISCDI, numărul proiectului PN-III-P4-ID-PCE-2020-0179, în cadrul PNCDI III.

Durata proiectului

Ianuarie 2021 – decembrie 2023

Contextul proiectului

Secolul 21 este caracterizat de identități multiple și informații excesive, context în care o imagine clară și coerentă privind propria identitate este o calitate centrală. O meta-analiză recentă asupra deciziilor de carieră ale tinerilor a constatat, pentru prima dată, un efect semnificativ al valorilor și angajamentelor identitare asupra luării deciziilor de viață (Whiston, Li, Mitts și Wright, 2017), în timp ce o alta a subliniat că angajamentele identitare solide sunt legate longitudinal de rezultate pozitive în adolescență (Meeus, 2016). Deoarece obiectivele și planurile educaționale sunt decisive pentru succesul vieții la vârsta adultă, formarea unei identități educaționale adaptative și coerente este crucială (Verhoeven, Poorthuis și Volman, 2019). Studii recente ale OECD au subliniat că obiectivele educaționale ale adolescenților, la nivel global (Mann și colab., 2020) și pentru subiectele din sfera STEM (Kuhl, Liang, Guerriero și Van Damme, 2019), nu sunt ancorate în reflecție personală și explorare reflectivă. Obiectivele educaționale sunt decise mai degrabă de contextul școlar, elevul jucând un rol pasiv în proiectarea valorilor și obiectivelor sale personale în aceste alegeri. Aceste constatări îngrijorătoare fac intervențiile școlare care consolidează angajamentele educaționale adaptative necesare pentru pregătirea generațiilor tinere pentru o viitoare piață a muncii marcată de schimbări tehnologice perpetue.

Obiectivele proiectului

Acest proiect de cercetare își propune să:

  • analizeze co-dezvoltarea dinamică și longitudinală a identității educaționale multi-nivelare la începutul adolescenței;
  • investigheze rolul mediator și moderator al factorilor personali și școlari principali în dezvoltarea unei identități educaționale multi-nivelare;
  • construiască o intervenție online axată pe identitatea educațională multi-nivelară a elevilor de gimnaziu;
  • identifice și operaționalizeze longitudinal comportamente relevante pentru identitatea educațională multi-nivelară;
  • testeze, implementeze și evalueze intervenția online în contextul unui studiu longitudinal.

Echipa proiectului:

Conf. univ. dr. Oana Negru-Subtirica (director de proiect) – oananegru@psychology.ro

Prof. univ. dr. Adrian Opre

Prof. univ. dr. Oana Benga

Lector univ. dr. Lavinia E. Damian

Dr. Eleonora Ioana Pop

Dr. Anca Mustea

Drd. Casandra Timar-Anton

Drd. Cătălina Petruș-Pop

Drd. Bianca. V. Marinică

Figura 1. Rezultatele principale ale proiectului

Anul 2021

Etapa 1 a proiectului s-a centrat pe dezvoltarea intervenției online și a protocolului pentru studiul longitudinal. Echipa de proiect s-a centrat mai întâi pe analiza intervențiilor existente în domeniu, cu livrare atât online, cât și offline (cu accent pe intervențiile livrate la clasă). Pornind de la aceste informații, împreună cu dezvoltatorul de software am lucrat la specificațiile tehnice de bază ale intervenției, care au fost iterate în mai multe etape de testare internă, pentru a se ajunge la o formă unitară.


În următorul pas s-a demarat lucrul la conținut, care a fost rafinat prin etape multiple de inter-evaluare și apoi implementat online. Sesiunile online au fost ulterior teste calitativ și cantitativ cu elevi în clasa a VI-a și a VII-a, folosind un protocol de testare a experienței utilizatorului (engl.
User Experience). Feedback-ul primit de la elevi a fost integrat ulterior în versiunea 2 a intervenției online. Pentru protocolul pentru studiul longitudinal, am delimitat variabilele care vor fi analizate. Bateria de chestionare, alături de un chestionar demografic, au fost implementate online, în platforma  laboratorului Selfid.


În aceasta etapă echipa de cercetare a publicat 1 articol într-o revistă ISI Q1 (Timar-Anton, Negru-Subtirica, & Opre, 2021) și a diseminat rezultate parțiale ale cercetării prin 4 prezentări la conferințe.

Anul 2022

Etapa 2 a proiectului a fost centrată în jurul implementării studiului longitudinal și a intervenției online, precum și pe diseminarea rezultatelor cercetării. Echipa de cercetare a urmat un demers iterativ și participativ pentru testarea și apoi implementarea graduală a intervenției. Beneficiarii elevi ai intervenției au fost implicați direct, prin testări secvențiale, în dezvoltarea sesiunilor intervenției, atât prin testări calitative, cât și prin testări cantitative.

Figura 2. Testarea unui prototip al aplicației eXplor Știința

Feedback-ul gradual al beneficiarilor privind experiența de utilizare și tipul de informații oferite a fost integrat dinamic în optimizarea celor 7 sesiuni ale intervenției. Sesiunile cuprind elemente de gamificare (badges, quests, jocuri colaborative, story-telling, journey). Intervenția online a fost împărțită în 7 sesiuni, fiecare sesiune compusă din mai multe activități variate ca și conținut, tematică, aspect vizual și funcționalitate. În total au fost dezvoltate și apoi implementate peste 200 de activități. Aplicarea la clasa s-a realizat prin utilizarea de tablete conectate la internet, pentru a permite desfășurarea de activități colaborative între elevi în timp real.

În aceasta etapă echipa de cercetare a publicat 3 articole de cercetare în reviste indexate ISI (2 articole Q1 și respectiv 1 articol Q2) și a avut 4 participări la conferințe internaționale.

Anul 2023

Figura 3. Captură de ecran din aplicația eXplor Știința - Ordonare interese STEM
Figura 4. Captură ecran din aplicația eXplor Știința – Video interese STEM
Figura 5. Captură ecran din aplicația eXplor Știința – Explorare domenii STEM
Figura 6. Captură ecran din aplicația eXplor Știința – Colecția de meserii STEM

Etapa 3 a proiectului a constat în evaluarea intervenției pe baza aplicării la clasă a formei finale acesteia și diseminarea rezultatelor. Implementarea la clasă a implicat o coordonare și organizare minuțioasă în ceea ce privește programarea claselor și pregătirea echipamentelor din punct de vedere tehnic. Implementarea și evaluarea intervenției a implicat peste 100 de întâlniri cu elevii la clasă.

Figura 7. Intervenția aplicată la clasă

Aplicația eXplor Știința reprezintă un instrument digital unic, conectat la nevoile societății în care trăim și care vine în sprijinul elevilor de gimnaziu prin oferirea unor contexte de învățare relevante pentru dezvoltarea acestora. Acest lucru este facilitat prin activitățile de tip ”misiune de explorare” oferite la finalul fiecărei întâlniri prin care elevii sunt stimulați să transpună conținutul învățat din aplicație în viața lor de zi cu zi. Aplicația eXplor Știința este primul software educațional din România care își propune să ofere un cadru în care elevii să poată să își descopere și exploreze interese noi asociate cu știința, să înțeleagă legătura dintre comportamentele curente și viitorul lor și să își dezvolte curiozitatea. Mai mult, aplicația integrează cele mai noi rezultate din literatura de specialitate cu activități special create pentru a urmări dezvoltarea unor competențe specifice.

În acest an, echipa de cercetare a publicat 2 articole de cercetare în reviste indexate ISI (Q1) și a dezvoltat și publicat un manual de utilizarea a aplicației pentru cadre didactice,
consilieri școlari sau alți specialiști interesați de acest subiect. De asemenea, echipa de cercetare a avut 2 participări la conferințe internaționale de specialitate.

Figura 8. Voluntarii proiectului și o parte din echipa de cercetare

Publicații

2023

Negru-Subtirica, O. (under review, invited article). Educational identity in adolescence: Longitudinal evidence and the role of educational systems. Child Development Perspectives. IF: 6.4, Q1

Timar-Anton, C., Negru-Subtirica, O., & Damian, L. E. (2023). The role of parental socio-economic status and perceived career-related behaviors in developmental trajectories of educational identity in adolescence: A four-wave study. European Journal of Personality. https://doi.org/10.1177/08902070221150480 IF: 7, Q1

Negru-Subtirica, O. (Ed.) (2023). Aplicația online eXplor Știința: Cum să aducem știința mai aproape elevi. Editura ASCR, Cluj-Napoca. ISBN 978-606-977-087-0

2022

Negru-Subtirica, O., Damian, L. E., Pop, E. I., & Crocetti, E. (2022). The complex story of educational identity in adolescence: Longitudinal relations with academic achievement and perfectionism. Journal of Personality. https://doi.org/10.1111/jopy.12720. IF: 5.117, Q1

Timar-Anton, C., Negru-Subtirica, O. & Opre, A. (2022) How first-year students manage their action crises and motivation to build their learner identity: a look into the critical moment of goal disengagement. Motivation and Emotion. https://doi.org/10.1007/s11031-022-09965-y IF: 4.135, Q1

2021

Damian, L. E., Negru-Subtirica, O., Vois, D., & Stoeber, J. (2021). On the longitudinal interplay between perfectionism and general affect in adolescents. Journal of Research in Personality, 93, 104102. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2021.104102. IF: 3.068, Q2

Timar-Anton, C.,Negru-Subtirica, O., & Opre, A. (2021). Dezvoltarea și testarea unei aplicații mobile de automonitorizare a scopurilor pentru întărirea angajamentelor identitare.International Journal of Human-Computer Studies, 151, 102642. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2021.102642IF: 3.632, Q1 

Conferințe

2023 Dodan, D., & Negru-Subțirică, O. „TikTok – a playground for identity development? Investigating its benefits and pitfalls.”. Poster prezentat la 10th European Conference on Social Media, Cracovia, Polonia (18-19 mai).

2023 Marinica, B.V., & Negru-Subtirica, O. (2023). ”Students’ path to self-discovery: Vocational identity construction and personal values.” Prezentare orală la The International Adolescence and Youth Research Congress, Cappadocia, Turcia (6-8 septembrie).

 

2022 Negru-Subtirica, O., Damian L. E., Pop, E. I., & Crocetti, E. Self-sabotage at school: How perfectionism erodes the longitudinal relations of educational identity and academic achievement Prezentare orală la 19th Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA), Dublin, Irlanda (24-27 august). 

2022 Marinica, B. & Negru-Subtirica, O., Approaching Graduation: Students’ Vocational Identity Statuses and Transitions. Prezentare orală la cea de-a 19-a Conferință a Asociației Europene pentru Cercetarea Adolescenței (EARA), Dublin, Irlanda (24-27 august). 

2022 Mustea A. & Negru-Subtirica, O. A transdisciplinary approach to creating an engaging learning experience through an educational app Poster prezentat la 19th Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA), Dublin, Irlanda (24-27 august). 

2022 Negru-Subtirica, O. (organizator) Student engagement in adolescence: Longitudinal, person-centered and metaanalytic perspectives Simfozion organizat la 19th Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA), Dublin, Irlanda (24-27 august).

 

2021 Marinică, B.V., Negru-Subțirică, O. Voluntariatul online pe timp de pandemie: izolare fizică și angajament organizațional. Prezentare orală în cadrul Conferinței Naționale a Asociației Psihologilor din România, Conferință virtuală (11-14 Noiembrie).

2021 Marinică, B.V., Negru- Subțirică, O. Auto-eficacitatea și speranța în perioada COVID-ului: ce face diferența în cazul voluntarilor adulți emergenți? Prezentare orală la cea de-a 10-a Conferință a Societății pentru Studiul perioadei Adulte Emergente (SSEA), Conferință virtuală (4-5 Noiembrie).

2021 Marinică, B.V., Negru-Subțirică, O. Voluntariatul ca și o cale către semnificație în viață: relații între motivele voluntariatului și semnificația în viață. Prezentare orală la cea de-a 10-a Conferință a Societății pentru Studiul perioadei Adulte Emergente (SSEA), Conferință virtuală (4-5 Noiembrie).

2021 Petruș-Pop, C., Negru- Subțirică, O. Principiile pentru promovarea explorării identității în cadrul curriculumului: o analiză critică pentru contextul educațional Românesc. Prezentare orală în cadrul Conferinței Internaționale ,,Inovație, Anteprenoriate și Societate”, Cluj-Napoca, România (15 Iulie).

2021 Timar-Anton, C., Negru-Subtirica, O., & Opre, A. Asocieri între procesele identitare și dezangajarea și reangajarea într-un scop. Poster prezentat la cea de-a 27-a Conferință Anuală a Societății Internaționale pentru Studiul Identității (ISRI), Conferință virtuală (3-4 Iunie).

2021 Timar-Anton, C., Negru-Subtirica, O., & Opre, A. Rolul dezangajării și reangajării în scopuri de studiu ale studenților. Prezentare orală la cea de-a 10-a Conferință a Societății pentru Studiul perioadei Adulte Emergente (SSEA), Conferință virtuală (4-5 Noiembrie).

Premii

2021 Timar-Anton, C., Negru-Subtirica, O., & Opre, A. Premiu acordat pentru cel mai bun poster pentru lucrarea Asocieri între procesele identitare și dezangajarea și reangajarea într-un scop prezentată în cadrul celei de-a 27-a ediție a Conferinței Anuale a Societății Internaționale pentru Studiul Identității (ISRI), Conferință virtuală (3-4 Iunie).

Self and Identity Lab

Psychology Department

Babeș Bolyai University