Rulează videoul

Relația dintre identitate și comportament: studiu longitudinal și intervenție online

Relația dintre identitate și comportament: studiu longitudinal și intervenție online

Finanțarea

Acest proiect este susținut de un grant acordat Oanei Negru-Subțirică de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, CNCS / CCCDI – UEFISCDI, numărul proiectului PN-III-P4-ID-PCE-2020-0179, în cadrul PNCDI III.

Durata proiectului

Ianuarie 2021 – decembrie 2023

Contextul proiectului

Secolul 21 este caracterizat de identități multiple și informații excesive, context în care o imagine clară și coerentă privind propria identitate este o calitate centrală. O meta-analiză recentă asupra deciziilor de carieră ale tinerilor a constatat, pentru prima dată, un efect semnificativ al valorilor și angajamentelor identitare asupra luării deciziilor de viață (Whiston, Li, Mitts și Wright, 2017), în timp ce o alta a subliniat că angajamentele identitare solide sunt legate longitudinal de rezultate pozitive în adolescență (Meeus, 2016). Deoarece obiectivele și planurile educaționale sunt decisive pentru succesul vieții la vârsta adultă, formarea unei identități educaționale adaptative și coerente este crucială (Verhoeven, Poorthuis și Volman, 2019). Studii recente ale OECD au subliniat că obiectivele educaționale ale adolescenților, la nivel global (Mann și colab., 2020) și pentru subiectele din sfera STEM (Kuhl, Liang, Guerriero și Van Damme, 2019), nu sunt ancorate în reflecție personală și explorare reflectivă. Obiectivele educaționale sunt decise mai degrabă de contextul școlar, elevul jucând un rol pasiv în proiectarea valorilor și obiectivelor sale personale în aceste alegeri. Aceste constatări îngrijorătoare fac intervențiile școlare care consolidează angajamentele educaționale adaptative necesare pentru pregătirea generațiilor tinere pentru o viitoare piață a muncii marcată de schimbări tehnologice perpetue.

Obiectivele proiectului

Acest proiect de cercetare își propune să:

  • analizeze co-dezvoltarea dinamică și longitudinală a identității educaționale multi-nivelare la începutul adolescenței;
  • investigheze rolul mediator și moderator al factorilor personali și școlari principali în dezvoltarea unei identități educaționale multi-nivelare;
  • construiască o intervenție online axată pe identitatea educațională multi-nivelară a elevilor de gimnaziu;
  • identifice și operaționalizeze longitudinal comportamente relevante pentru identitatea educațională multi-nivelară;
  • testeze, implementeze și evalueze intervenția online în contextul unui studiu longitudinal.

Echipa proiectului:

Conf. univ. dr. Oana Negru-Subtirica (director de proiect) – oananegru@psychology.ro

Prof. univ. dr. Adrian Opre

Prof. univ. dr. Oana Benga

Lector univ. dr. Lavinia E. Damian

Dr. Eleonora Ioana Pop

Dr. Anca Mustea

Drd. Casandra Timar-Anton

Drd. Cătălina Petruș-Pop

Drd. Bianca. V. Marinică

Publicații

Negru-Subtirica, O., Damian, L. E., Pop, E. I., & Crocetti, E. (2022). The complex story of educational identity in adolescence: Longitudinal relations with academic achievement and perfectionism. Journal of Personality. https://doi.org/10.1111/jopy.12720. IF: 5.117, Q1

Timar-Anton, C., Negru-Subtirica, O. & Opre, A. (2022) How first-year students manage their action crises and motivation to build their learner identity: a look into the critical moment of goal disengagement. Motivation and Emotion. https://doi.org/10.1007/s11031-022-09965-y IF: 4.135, Q1

Damian, L. E., Negru-Subtirica, O., Vois, D., & Stoeber, J. (2021). On the longitudinal interplay between perfectionism and general affect in adolescents. Journal of Research in Personality, 93, 104102. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2021.104102. IF: 3.068, Q2

Timar-Anton, C.,Negru-Subtirica, O., & Opre, A. (2021). Dezvoltarea și testarea unei aplicații mobile de automonitorizare a scopurilor pentru întărirea angajamentelor identitare.International Journal of Human-Computer Studies, 151, 102642. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2021.102642IF: 3.632, Q1 

Conferințe

2022 Negru-Subtirica, O., Damian L. E., Pop, E. I., & Crocetti, E. Self-sabotage at school: How perfectionism erodes the longitudinal relations of educational identity and academic achievement Prezentare orală la 19th Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA), Dublin, Irlanda (24-27 august). 

2022 Marinica, B. & Negru-Subtirica, O., Approaching Graduation: Students’ Vocational Identity Statuses and Transitions. Prezentare orală la cea de-a 19-a Conferință a Asociației Europene pentru Cercetarea Adolescenței (EARA), Dublin, Irlanda (24-27 august). 

2022 Mustea A. & Negru-Subtirica, O. A transdisciplinary approach to creating an engaging learning experience through an educational app Poster prezentat la 19th Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA), Dublin, Irlanda (24-27 august). 

2022 Negru-Subtirica, O. (organizator) Student engagement in adolescence: Longitudinal, person-centered and metaanalytic perspectives Simfozion organizat la 19th Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA), Dublin, Irlanda (24-27 august).

 

2021 Marinică, B.V., Negru-Subțirică, O. Voluntariatul online pe timp de pandemie: izolare fizică și angajament organizațional. Prezentare orală în cadrul Conferinței Naționale a Asociației Psihologilor din România, Conferință virtuală (11-14 Noiembrie).

2021 Marinică, B.V., Negru- Subțirică, O. Auto-eficacitatea și speranța în perioada COVID-ului: ce face diferența în cazul voluntarilor adulți emergenți? Prezentare orală la cea de-a 10-a Conferință a Societății pentru Studiul perioadei Adulte Emergente (SSEA), Conferință virtuală (4-5 Noiembrie).

2021 Marinică, B.V., Negru-Subțirică, O. Voluntariatul ca și o cale către semnificație în viață: relații între motivele voluntariatului și semnificația în viață. Prezentare orală la cea de-a 10-a Conferință a Societății pentru Studiul perioadei Adulte Emergente (SSEA), Conferință virtuală (4-5 Noiembrie).

2021 Petruș-Pop, C., Negru- Subțirică, O. Principiile pentru promovarea explorării identității în cadrul curriculumului: o analiză critică pentru contextul educațional Românesc. Prezentare orală în cadrul Conferinței Internaționale ,,Inovație, Anteprenoriate și Societate”, Cluj-Napoca, România (15 Iulie).

2021 Timar-Anton, C., Negru-Subtirica, O., & Opre, A. Asocieri între procesele identitare și dezangajarea și reangajarea într-un scop. Poster prezentat la cea de-a 27-a Conferință Anuală a Societății Internaționale pentru Studiul Identității (ISRI), Conferință virtuală (3-4 Iunie).

2021 Timar-Anton, C., Negru-Subtirica, O., & Opre, A. Rolul dezangajării și reangajării în scopuri de studiu ale studenților. Prezentare orală la cea de-a 10-a Conferință a Societății pentru Studiul perioadei Adulte Emergente (SSEA), Conferință virtuală (4-5 Noiembrie).

Premii

2021 Timar-Anton, C., Negru-Subtirica, O., & Opre, A. Premiu acordat pentru cel mai bun poster pentru lucrarea Asocieri între procesele identitare și dezangajarea și reangajarea într-un scop prezentată în cadrul celei de-a 27-a ediție a Conferinței Anuale a Societății Internaționale pentru Studiul Identității (ISRI), Conferință virtuală (3-4 Iunie).

Self and Identity Lab

Psychology Department

Babeș Bolyai University